Avlopp Rättvik

Ni som behöver spolning av avlopp i Rättvik kan kontakta oss. Även om ni har fått stopp i avlopp. Vi hjälper er. Vi vill även värna om att ni ska vara medvetna om miljön och bestämmelser runt vatten och avlopp så hänvisar därför till kommunens information. Läs gärna mer om vad vi kan göra för dig på vår sida om avlopp och se vår djupgående film från en av våra felsökningnar.

Från Rättvik kommuns webbplats 2014-11-05

Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA). Fastigheter som ligger inom eller i närhet av verksamhetsområde för kommunalt VA bör anslutas till detta. Kontakta Dala Vatten och Avfall AB för mer information.

Från Rättvik kommuns webbplats 2014-11-05

Allt utsläpp av avloppsvatten från hushåll och verksamheter ska tas om hand och renas. Avlopp ansluts antingen till det kommunala avloppsnätet eller till en enskild avloppsanläggning.

Har du frågor om kommunalt avlopp kontakta Dala Vatten och Avfall AB.

Eget avlopp, även kallat enskilt avlopp, är en avloppsanläggning som är utförd på fastighet där det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Man skiljer på BDT-avlopp (bad-, disk-, och tvätt) och WC-avlopp (vattentoalett). I stället för WC kan man även välja andra toaletter, till exempel mull- eller förbränningstoa.

För att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du söka tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Information om hur det går till att få ett tillstånd finns under fliken Ansökan/anmälan.

På vår nationella kunskapsbank om avlopp; Avloppsguiden, hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.