Avlopp Gagnef

Ni som behöver spolning av avlopp i Gagnef kan kontakta oss. Även om ni har fått stopp i avlopp. Vi hjälper er. Vi vill även värna om att ni ska vara medvetna om miljön och bestämmelser runt vatten och avlopp så hänvisar därför till kommunens information. Läs gärna mer om vad vi kan göra för dig på vår sida om avlopp och se vår djupgående film från en av våra felsökningnar.

Från Gagnef kommuns webbplats 2014-11-05

Avlopp eller avloppssystem är ett system för att avleda och ta hand om och avloppsvatten.

Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av ett kommunalägt bolag. Till ett sådant system kopplas avloppsvatten huvudsakligen i tättbebyggda områden.

Avloppsvattnet renas i en reningsanläggning innan det skickas ut till sjöar och vattendrag igen. I Gagnefs kommun hanteras vatten- och avloppssystemet av Dala Vatten och Avfall AB.